Velg en side

Å spille banjo er ikke så forskjellig fra å spille gitar. De to instrumentene er så like at en trent gitarist uten problemer ville kunne spille på en banjo og omvendt. Det er allikevel noen hårfine forskjeller på hvordan de to instrumentene er laget og hvordan man spiller på dem. Banjoen er satt opp ulikt fra gitaren.

Enten man er en nybegynner eller en gitarist som skal prøve banjo for første gang, så må man gjøre seg kjent med måten man stemmer den og hvordan akkordene på den femte strengen avviker fra en ordinær gitar.

Stemme banjoen

Det første man må tenke på er måten man stemmer banjoen på. Det er vanlig å bruke en standardisert metode. På tradisjonelle banjoer er den femte strengen festet til den femte båndstaven. Den mest vanlige tuningen man finner på en banjo er g D G H d. Her ser man at den første og den fjerde strengen er stemt til D, bare en oktav fra hverandre. Likeledes er den tredje og den femte strengen stemt på G-noten.

En interessant sideeffekt av den forkortede femtestrengen er at banjoakkorder vanligvis har en note for hver streng. Det er naturlig at musikken spilt på banjo er skrevet i G som grunntone.

Det er også mulig å stemme banjoen i andre grunntoner, og da får man en helt annen variasjon til andre musikkstiler og arter. Det er vanlig å tenke seg at banjo brukes i tradisjonell folkemusikk og Bluegrass.

Her kommer fire banjoakkorder som du kan lære deg for å komme i gang med spilling på banjoen din.

G-akkorden

Dette er den enkleste akkorden å mestre fordi man i prinsippet ikke berører strengene med venstre hånden. Man trenger bare å spille med høyre hånd og da har man allerede en åpen g-akkord. Det er fordi banjoen allerede er stemt i G som grunntone. Enkelt og greit.

C-akkorden

Å spille C-akkorden er litt vanskeligere, men allikevel overkommelig. Du må bruke tre fingre for å få til dette grepet. Press pekefingeren på den fjerde strengen, langfingeren på det første båndet og den andre strengen, og ringfingeren på den andre båndstaven til den første strengen. Ganske enkelt, men her trenger man litt øving før det sitter.

D7-akkorden

For å mestre denne akkorden, må man ta ringfingeren og presse på den andre strengen på det første båndet, pekefingeren på den tredje strengen på det andre båndet, og la langfingeren presse på den fjerde strengen på det fjerde båndet. Dette høres komplisert ut, men når man har fått øvet en stund går det ganske lett. D7 regnes som et enkelt grep som kan spilles før og etter g-akkorden.

Em-akkorden

For å lære seg e-moll akkorden, må man bare gjøre om c-akkorden som er nevnt ovenfor, og i tillegg presse pekefingeren på den andre strengen og det første båndet. Da gjenstår langfingeren på den fjerde strengen. Så enkelt er det å praktisere denne akkorden.

Med disse akkordene i ditt repertoar kan du starte å spille noen enkle sanger, som for eksempel skillingsvisa om Tom Dooley.

Vær bevisst på hvordan du klimprer på strengene enten jevn over eller ved å utføre et grunnleggende fingerspill, sagt på en annen måte, å plukke en og en streng i et gitt mønster. Med fingerspill bryter man akkordene, og i banjospilling er det bare fantasien som setter begrensningene på hvordan mønstrene skal være. Kanskje kan du lage ditt eget mønster?

Med fingerspillet vil man også få mer liv i musikken, noe som man merker når man hører på profesjonelle banjospillere.

Å bruke fingerspill vil også hjelpe deg til å fokusere på begge hendene samtidig og etter hvert bli en habil banjospiller.